Filter tips ฟิลเตอร์ ทิป ทิปสำหรับไมโครปิเปตต์ แบบมีตัวกรอง

Filter tips ฟิลเตอร์ ทิป ทิปสำหรับไมโครปิเปตต์ แบบมีตัวกรอง

Filter tips

ทิปสำหรับไมโครปิเปตต์ แบบมีตัวกรอง

-วัสดุ PP
-สามารถใช้กับปิเปตต์รุ่นมาตรฐานทั่วไปได้ทุกยี่ห้อ 
-มีทั้งแบบมาตรฐาน และแบบลดการยึดเกาะของสารละลายภายใน (Low retention)
-ปราศจากการปนเปื้อนของ DNase, RNase และ Pyrogen
-Gamma sterilization

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์