Cell culture plate ถาดหลุมไมโครเพลท

Cell culture plate ถาดหลุมไมโครเพลท

Cell culture plate

ถาดหลุมไมโครเพลท 

มีให้เลือกหลายขนาด ทั้งแบบ

6 well
12 well
24 well
48 well
96  well
384 well

bottom : Flat, U, V
แพคแบบปราศเชื้อ 1 ชิ้นต่อแพค
ขนาดบรรจุ 100 ชิ้นต่อลังสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์