Petri dish จานเพาะเชื้อพลาสติก

Petri dish จานเพาะเชื้อพลาสติก

Petri dish

จานเพาะเชื้อพลาสติก

มีขนาดให้เลือกหลากหลาย เช่น 60x15 mm, 90x15 mm และขนาดอื่นๆ
ผลิตจากวัสดุ PS
ปราศจากเชื้อ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์