Replacement Diaphragms

Replacement Diaphragms

Replacement Diaphragms

  • Compliant with USP Class VI , FDA CFR 177.2600
  • วัสดุ : EPDM, EPDM+PTFE
  • TEMPERATURE RATING:
  • -40 to 110º C (EPDM)
  • -34 to 176º C (2 piece , EPDM+PTFE)
  • ขนาดตั้งแต่ 1/2" - 3“
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์